• Sloop chemische fabriek Caldic, Zevenbergen

  Sloop chemische fabriek Caldic, Zevenbergen

 • Sloop Cultuurpaviljoen De Perk, Walsoorden

  Sloop Cultuurpaviljoen De Perk, Walsoorden

 • Sloop kantoorgebouwen, Hilversum

  Sloop kantoorgebouwen, Hilversum

 • Aanleg parkeerterrein, Renesse

  Aanleg parkeerterrein, Renesse

 • Aanpassen dijkpalen, Zeeuws-Vlaanderen

  Aanpassen dijkpalen, Zeeuws-Vlaanderen

 • Aanleg rotonde, Sint-Maartensdijk

  Aanleg rotonde, Sint-Maartensdijk

Veel infrastructurele werken voeren wij uit op basis van Design & Construct. Dit betekent dat wij het hele proces van ontwerp tot de uitvoering voor onze rekening nemen. Doordat wij bestaan uit een cluster van bedrijven, met elk haar eigen specialisme, hebben wij alle kennis in huis om een project op de juiste manier op te zetten en af te ronden.

Sprekende voorbeelden van Design & Construct-projecten zijn het ontwerp, de dimensionering (bepalen grootte en capaciteit van leidingen) en aanleg van een rotonde in de toegangsweg naar het Sloegebied, de aanleg van het verkeersplein en viaduct van de Olau Terminal aan de Vlissingse Buitenhaven en de aanleg van de Hoogwaterkering Sloe. Ook hebben wij gewerkt aan de grondverbetering tijdens de aanleg van de N57 bij Middelburg.

Ook de aanleg van riolering en straatwerk voeren wij vaak uit via Design & Construct. Een voorbeeld hiervan is het uitbreidingsplan 'Weumelinghe' in Wemeldinge, waar we alle ruimtelijke aspecten voor onze rekening namen, zoals het inpassen van het geheel in het landschap, de aanleg van de wegen, waterberging en dergelijke.

Door het opzetten van een bouwteamverband, waarin de aannemer, de ontwerper en de opdrachtgever samenwerken, is het mogelijk gebruik te maken van elkaars kennis. Hierdoor kan kostenvoordeel worden behaald, zowel in de logistiek als in materiaalgebruik. Door tekeningen van infrastructuur, bouw- en kunstwerken en groenstructuren vooraf met elkaar door te nemen, kunnen de plannen optimaal worden uitgevoerd.