• Grondwerk Maintenance Valuepark, Terneuzen

  Grondwerk Maintenance Valuepark, Terneuzen

 • Onderhoud bestrating, Sluiskil

  Onderhoud bestrating, Sluiskil

 • Gefaseerde sloop en asbestsanering, Bergen op Zoom

  Gefaseerde sloop en asbestsanering, Bergen op Zoom

 • Sloop flat Loevensteinlaan, Oosterhout

  Sloop flat Loevensteinlaan, Oosterhout

 • Dieselolie lekkage, Heinkenszand

  Dieselolie lekkage, Heinkenszand

 • Sloop woonzorgcentrum, Scheveningen

  Sloop woonzorgcentrum, Scheveningen

Sagro heeft een brede ervaring opgebouwd in uiteenlopende vormen van grond-, weg-, en waterbouw en is uitgegroeid tot een veelzijdig specialist. Niet alleen in de uitvoeringsfase, maar al vanaf het eerste ontwerp.

Groot grondverzet
Bijna ieder project start met de uitvoer van grondwerkzaamheden. Grondwerk is de basis van een project en hiermee een belangrijk onderdeel te noemen.

Wij adviseren over een effectieve aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als grondstructuur, bodemsanering, wet- en regelgeving, maak ook zaken als de planning.

Werkzaamheden:

 • Grondverzet voor bouw- en woonrijp maken;
 • Uitzetten en inmeten van kavel;
 • Ontgraven bouwputten;
 • Ontgraven en uitbaggeren van watergangen en waterpartijen;
 • Aanleggen bedrijfsterreinen;
 • Maken van taluds;
 • Natuurontwikkeling;
 • Dijkversterking;
 • Egaliseren;
 • Transport van vrijgekomen grond door trekkers, kippers of dumpers.
 • Zeven van grond;
 • Maaien.

Door de inzet van GPS wordt het grondwerk uiterst nauwkeurig uitgevoerd. Bij het uitvoeren van grondwerk zijn vaak diverse grondstoffen nodig zoals zand, gebroken puin of grond. Deze grondstoffen leveren wij uit eigen depot.