• Sloop Doelesteyn, Dordrecht

  Sloop Doelesteyn, Dordrecht

 • Aanleg opslagterrein, Vlissingen-Oost

  Aanleg opslagterrein, Vlissingen-Oost

 • Beschoeiing, Terneuzen

  Beschoeiing, Terneuzen

 • Herinrichting Baskensburgplein, Vlissingen

  Herinrichting Baskensburgplein, Vlissingen

 • Produceren, leveren en plaatsen betonplaten, Cadzand

  Produceren, leveren en plaatsen betonplaten, Cadzand

 • Sloop gedeelte bejaardenhuis St. Antonius, Kloosterzande

  Sloop gedeelte bejaardenhuis St. Antonius, Kloosterzande

Het werk in de waterbouwsector is divers. Zo houden wij ons onder andere bezig met aanleg van beschoeiingen, damwanden, kademuren, duikers, natuurlijke oevers en sloten. Alle werkzaamheden worden door ons zowel vanaf het water als veraf het land uitgevoerd.

Werkzaamheden:

 • Aanleggen en vervangen van rioleringen, huisaansluitingen, putten, kolken en IBA-systemen;
 • Aanleggen/herstructureren van watergangen;
 • Plaatsen van walbeschoeiingen en damwanden;
 • Plaatsen en herstellen van zinkers, duikers en inlaten;
 • Verzorgen van persingen onder wegen door;
 • Uitvoeren van baggerwerkzaamheden;
 • Uitvoeren onderhoud watergangen.