• Sloop chemische fabriek Caldic, Zevenbergen

  Sloop chemische fabriek Caldic, Zevenbergen

 • Sloop basisschool, Rijen

  Sloop basisschool, Rijen

 • Sloop voormalig Keuringsdienst van Waren, Goes

  Sloop voormalig Keuringsdienst van Waren, Goes

 • Herinrichting Baskensburgplein, Vlissingen

  Herinrichting Baskensburgplein, Vlissingen

 • Aanleg hemelwaterriolering, Scharendijke

  Aanleg hemelwaterriolering, Scharendijke

 • Grondwerk Maintenance Valuepark, Terneuzen

  Grondwerk Maintenance Valuepark, Terneuzen

Het werk in de waterbouwsector is divers. Zo houden wij ons onder andere bezig met aanleg van beschoeiingen, damwanden, kademuren, duikers, natuurlijke oevers en sloten. Alle werkzaamheden worden door ons zowel vanaf het water als veraf het land uitgevoerd.

Werkzaamheden:

 • Aanleggen en vervangen van rioleringen, huisaansluitingen, putten, kolken en IBA-systemen;
 • Aanleggen/herstructureren van watergangen;
 • Plaatsen van walbeschoeiingen en damwanden;
 • Plaatsen en herstellen van zinkers, duikers en inlaten;
 • Verzorgen van persingen onder wegen door;
 • Uitvoeren van baggerwerkzaamheden;
 • Uitvoeren onderhoud watergangen.