• Herinrichting Baskensburgplein, Vlissingen

  Herinrichting Baskensburgplein, Vlissingen

 • Sloop sportcentrum, Zierikzee

  Sloop sportcentrum, Zierikzee

 • Sloop 45m hoge fabriek, Terneuzen

  Sloop 45m hoge fabriek, Terneuzen

 • Terreininrichting, Terneuzen

  Terreininrichting, Terneuzen

 • Sloop woonzorgcentrum, Scheveningen

  Sloop woonzorgcentrum, Scheveningen

 • Sloop kade Wilhelminahaven, Vlaardingen

  Sloop kade Wilhelminahaven, Vlaardingen

Het werk in de waterbouwsector is divers. Zo houden wij ons onder andere bezig met aanleg van beschoeiingen, damwanden, kademuren, duikers, natuurlijke oevers en sloten. Alle werkzaamheden worden door ons zowel vanaf het water als veraf het land uitgevoerd.

Werkzaamheden:

 • Aanleggen en vervangen van rioleringen, huisaansluitingen, putten, kolken en IBA-systemen;
 • Aanleggen/herstructureren van watergangen;
 • Plaatsen van walbeschoeiingen en damwanden;
 • Plaatsen en herstellen van zinkers, duikers en inlaten;
 • Verzorgen van persingen onder wegen door;
 • Uitvoeren van baggerwerkzaamheden;
 • Uitvoeren onderhoud watergangen.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".