• Sloop viaduct over Tractaatweg, Sluiskil

  Sloop viaduct over Tractaatweg, Sluiskil

 • Sloop sportcentrum, Zierikzee

  Sloop sportcentrum, Zierikzee

 • Asbestverwijdering en sloop kantoorgebouw, Middelharnis

  Asbestverwijdering en sloop kantoorgebouw, Middelharnis

 • Sloop afgebrande kerk, Hoek

  Sloop afgebrande kerk, Hoek

 • Asbestsanering & sloop Amstelveen College, Amstelveen

  Asbestsanering & sloop Amstelveen College, Amstelveen

 • Diverse werkzaamheden aan riolering, Axel

  Diverse werkzaamheden aan riolering, Axel

Het werk in de waterbouwsector is divers. Zo houden wij ons onder andere bezig met aanleg van beschoeiingen, damwanden, kademuren, duikers, natuurlijke oevers en sloten. Alle werkzaamheden worden door ons zowel vanaf het water als veraf het land uitgevoerd.

Werkzaamheden:

 • Aanleggen en vervangen van rioleringen, huisaansluitingen, putten, kolken en IBA-systemen;
 • Aanleggen/herstructureren van watergangen;
 • Plaatsen van walbeschoeiingen en damwanden;
 • Plaatsen en herstellen van zinkers, duikers en inlaten;
 • Verzorgen van persingen onder wegen door;
 • Uitvoeren van baggerwerkzaamheden;
 • Uitvoeren onderhoud watergangen.