Binnenstedelijke herontwikkeling, Terneuzen

Binnenstedelijke herontwikkeling, TerneuzenBinnenstedelijke herontwikkeling, TerneuzenBinnenstedelijke herontwikkeling, TerneuzenBinnenstedelijke herontwikkeling, TerneuzenBinnenstedelijke herontwikkeling, Terneuzen

Gegevens

Aanneming,
Nieuwstraat 8, 4531 CW Terneuzen

Omschrijving

Het projectgebied, gelegen aan de Nieuwstraat te Terneuzen, is bouwrijp gemaakt om het gebied geschikt te maken voor verdere herontwikkeling. De volgende werkzaamheden zijn in één fase uitgevoerd, binnen de gestelde kaders en op de meest veilige en milieukundig verantwoorde wijze:

 • Werkvoorbereiding, opstellen V&G-plan, verzorgen van meldingen aan het bevoegd gezag, Klic-melding;
 • Inrichting van het werkterrein;
 • Het verwijderen van begroeiing zoals bomen en struiken;
 • Het afstoppen van de bestaande riolering;
 • Het verwijderen en afvoeren van achtergebleven installaties, machines, huisraad etc.;
 • Voorsloop (verwijderen en afvoeren direct herbruikbare materialen);
 • Verwijderen van asbesthoudende materialen;
 • Totaalsloop van vm. horecapanden nr. 6 t/m 20;
 • Dagelijkse coördinatie en projectmanagement;
 • Afvoer van de materiaalstromen naar eigen verwerkingslocaties;
 • Het verrichten van grondwerk met bijkomende werkzaamheden om te komen tot een bouwrijp terrein.

Omgevingsmanagement:

 • Verantwoordelijk voor alle werkzaamheden inzake omgevingsmanagement en communicatie met omwonenden;
 • Opstellen stakeholdersanalyse;
 • Inzet omgevingsmanager 8 uur per week;
 • Organisatie en verzorging van een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden;
 • Inzet groepsapp om omwonenden en belangstellenden te informeren;
 • Periodiek is een nieuwsbrief verspreid onder direct omwonenden en langs de transportroute.

Omgevingsfactoren:

 • Binnenstedelijk, >1000 woningen in een straal van 500m rondom het projectgebied;
 • Te behouden monumentale bebouwing direct tegen de te slopen objecten;
 • Omwonenden en ondernemers gevestigd op < 30 meter van de te slopen objecten.

Hinder en overlastbeperking:

 • Maatregelen tegen stofvorming getroffen d.m.v. sproeien, schoonhouden van omliggende wegen en de transportroute, stofwerend doek geplaatst;
 • Maatregelen tegen geluidsoverlast getroffen d.m.v. het gebruik van vaste aansluitpunten voor elektra, materieel niet stationair te laten draaien, geluidsmeters geplaatst om het geluid te monitoren;
 • Maatregelen tegen trillingen getroffen door de inzet van specialistisch materieel, de sloopwerkzaamheden gecontroleerd uit te voeren, het plaatsen van trillingsmeters om de trillingen te monitoren, in tenderfase de meest optimale transportroute bepaald en getest;
 • Maatregelen getroffen om de veiligheid te borgen door de inzet van een betonnen muur om vallend puin tegen te houden, start-werkinstructie voor de chauffeurs m.b.t. de te volgen transportroute en situation awareness training voor de uitvoerende medewerkers m.b.t. het binnenstedelijk gebied;
 • Maatregelen getroffen om de bereikbaarheid te borgen door de omliggende wegen bereikbaar te houden en dit te verduidelijken middels bebording.

CO2 reductie en hoogwaardige verwerking afvalstromen:

 • Inzet van vrachtwagens met minimaal Euro6-motoren;
 • Bij stilstand > als 5 minuten de motor van het voertuig uit zetten;
 • Afvoer vrijkomende materiaalstromen naar eigen verwerkingslocaties op < als 8 km afstand:
  • Inzet betonpuin voor de productie van nieuwe betonwaren in eigen betonfabriek;
  • Productie gecertificeerde granulaten van het mengpuin;
  • Direct hergebruik van hout (verkoop via eigen bouwmarkt) en inzet in de spaanplaatindustrie;
  • Groenafval wordt als keurcompost weer toegepast binnen de landbouwsector, door Gemeenten en particulieren;
  • Bouw- en sloopafval is gesorteerd, gescheiden en opnieuw ingezet als grondstof bij de productie van nieuwe materialen.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".