Ontmanteling 10-hoog flats, Kerkrade

Ontmanteling 10-hoog flats, KerkradeOntmanteling 10-hoog flats, KerkradeOntmanteling 10-hoog flats, Kerkrade

Gegevens

Aanneming

Omschrijving

Door Sagro is gewerkt aan de ontmanteling en asbestsanering van 200 flatwoningen aan de Hertogenlaan 95-293 en 295-493 te Kerkrade.

Bekijk hier onze video over de start van de werkzaamheden. 

Ten behoeve van de herstructurering van de Kerkraadse wijk Rolduckerveld zijn door Sagro diverse werkzaamheden verricht. De werkzaamheden zijn in één fase uitgevoerd, binnen de gestelde kaders en op de meest veilige en milieukundig verantwoorde wijze:

 • Werkvoorbereiding, opstellen V&G-plan, verzorgen van meldingen aan het bevoegd gezag, Klicmelding;
 • Inrichting van het werkterrein;
 • Het verwijderen en afvoeren van groen (bomen en bosschages);
 • Het verwijderen en afvoeren van achtergebleven installaties, machines, huisraad etc.;
 • Verwijderen asbesthoudende materialen;
 • Demontage (verwijderen en afvoeren direct herbruikbare materialen);
 • Machinaal ontmantelen 2 stuks 10-hoog flats. Bovenbouw, kelder en funderingen;
 • Het verrichten van grondwerk met bijkomende werkzaamheden;
 • Verantwoordelijk voor het management en uitvoering van de opdracht.

Omgevingsfactoren

 • Binnenstedelijk;
 • Omwonenden en ondernemers op < 10 meter van de te slopen objecten.

Hinder en overlastbeperking

 • Machinale ontmanteling gerealiseerd in de schoolvakantie i.v.m. naastgelegen basisschool en kinderopvang;
 • Maatregelen tegen stofvorming getroffen d.m.v. sproeien, schoonhouden van omliggende wegen en de transportroute;
 • Maatregelen tegen trillingen getroffen door de inzet van specialistisch materieel, de sloopwerkzaamheden gecontroleerd uit te voeren;
 • Maatregelen tegen geluidsoverlast getroffen d.m.v. het gebruik van vaste aansluitpunten voor elektra, materieel niet stationair te laten draaien;

CO2 reductie en hoogwaardige verwerking afvalstromen

 • Inzet van vrachtwagens met minimaal Euro6-motoren;
 • Bij stilstand > als 5 minuten de motor van het voertuig uit (automatisch);
 • Demontage direct herbruikbare materialen. Materialen deels in de directe omgeving opnieuw toegepast (o.a. binnendeuren, garagedeuren) en deels afgevoerd naar eigen Circulaire Bouwmarkt;
 • Afvoer vrijkomende materiaalstromen naar lokale verwerkingslocaties op < 25 km afstand.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".