Technisch ontwerp Rossinipad, Goes

Technisch ontwerp Rossinipad, GoesTechnisch ontwerp Rossinipad, GoesTechnisch ontwerp Rossinipad, GoesTechnisch ontwerp Rossinipad, Goes

Gegevens

Milieu & Ruimte
Rossinipad 1, 4462 JT Goes

Omschrijving

Technisch ontwerp

  • Bestaande Rossinipad (fietspad) geschikt maken als ontsluitingsweg Rossinipark.
  • Verhoogde aanleg rijbaan ten behoeve van aansluiting op nieuwe bouwkavels.
  • Ontsluiting bouwkavels aan fietspad.
  • Aanpassing hemelwaterafvoer en rioolaansluitingen.
  • Technisch ontwerp daktuin parkeerkelder.
  • Materialisatie buitenruimte.
  • Rioleringsplan.
  • Hemelwaterafvoer terreinverharding.
  • Terreinverlichting.