Ontwerp Weumelinghe, Wemeldinge

Ontwerp Weumelinghe, WemeldingeOntwerp Weumelinghe, WemeldingeOntwerp Weumelinghe, WemeldingeOntwerp Weumelinghe, Wemeldinge

Gegevens

Milieu & Ruimte
Insteekweg, 4424 CA Wemeldinge

Omschrijving

Woningbouw op saneringslocatie De Bult te Wemeldinge.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. vrijstelling bestemmingsplan.
  • Bodem- en grondwateronderzoek.
  • Saneringsplan op basis van bebouwen/afdekken.
  • Afstemming met gemeente, waterschap en provincie.
  • Inrichtingsplan: verkeer, parkeren, beplanting, straatmeubilair, verlichting, materialisatie.
  • Waterhuishoudingsplan: berging en infiltratie m.b.v. aquaflow, infiltratiekratten en verhoogde wadi met overstort.
  • Civieltechnisch ontwerp: grondwapening taluds, afschermingsmiddelen ondergrond, riolering, nutsvoorzieningen, trappen, keerwanden.
  • Bestek en uitvoeringstekeningen.
  • Ondersteuning uitvoering en milieukundige begeleiding.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".