Werkzaamheden Waterberging Volkerak-Zoommeer, Dinteloord

Werkzaamheden Waterberging Volkerak-Zoommeer, Dinteloord

Gegevens

Logistiek
Sasdijk 1, 4671 RN Dinteloord

Omschrijving

Negen vrachtwagens vol asfalt gaan er tegelijkertijd op een pontje naar project Volkerak-Zoommeer in Dinteloord. Dit om hinder in de omgeving te beperken. 

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft donderdag 28 januari de waterberging Volkerak-Zoommeer in gebruik genomen. Het Volkerak-Zoommeer kan tijdens stormvloed op zee, gesloten stormvloedkeringen én een hoge waterstand op de rivieren worden ingezet als opvang van overtollig rivierwater. Deze waterberging kan 200 miljoen kuub extra water opvangen. Hiermee worden extreme hoogwaterstanden op het Hollands Diep, Haringvliet en het Spui verlaagd en wordt het omliggende gebied beter beschermd tegen overstroming.

Bekijk hier de video over dit project. 

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".