Sloop kantoorgebouwen, Hilversum

Sloop kantoorgebouwen, HilversumSloop kantoorgebouwen, HilversumSloop kantoorgebouwen, HilversumSloop kantoorgebouwen, HilversumSloop kantoorgebouwen, Hilversum

Gegevens

Aanneming
Jan van der Heijdenstraat 38, 1221 EJ Hilversum

Omschrijving

Door Sagro Aannemingsmaatschappij is vanaf 20 maart 2017 gewerkt aan de sloop van kantoorgebouwen en overige opstallen op het vm. Lucentterein aan de Larenseweg te Hilversum. Het 21 meter hoge kantoorgebouw, gefundeerd op een 2 meter dikke betonlaag, was gelegen in een woonwijk en naast een nieuwbouw kantoor. Hierom zijn verschillende maatregelen getroffen ten behoeve van hinder- en overlastbeperking.

Het werk omvatte in hoofdlijnen:

  • Verwijderen asbesthoudende materialen (risicoklasse 1 en 2);
  • Voorslopen en leeghalen van de te slopen opstallen;
  • Opbreken en afvoeren omliggende elementenverharding;
  • Mobiel breken op locatie van puin;
  • Opschonen en egaliseren van het werkterrein;
  • Afvoeren en verwerken van alle vrijgekomen afvalstromen.

Gedeeltelijk bevond zich onder de vloer een Alkydbenzeen-vervuiling. Sagro heeft aanvullend opdracht gekregen voor de uitvoer van de bodemsanering, dit werk bevatte onder anderen;

  • Aanbrengen, in standhouden en naderhand verwijderen grondwaterzuiveringsinstallatie;
  • Laatste deel keldervloer slopen;
  • Ontgraven, laden en transporteren naar erkend verwerker van verontreinigde grond;
  • Verwerken, verdichten en egaliseren van de grond.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".