Reconstructie Molenvlietsedijk, Tholen

Reconstructie Molenvlietsedijk, TholenReconstructie Molenvlietsedijk, TholenReconstructie Molenvlietsedijk, TholenReconstructie Molenvlietsedijk, Tholen

Gegevens

Aanneming
Molenvlietsedijk 9, 4691 HS Tholen

Omschrijving

Door Sagro is vanaf juli 2017 gewerkt aan de reconstructie van de Molenvlietsedijk te Tholen. Op de oude onoverzichtelijke kruising van de Zoekweg met de Molenvlietsedijk is een rotonde aangelegd. Fietsers en voetgangers zijn gescheiden van het gemotoriseerde verkeer. Daarnaast zijn er ook werkzaamheden aan de duiker aan de Windsingel-Zoekweg uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in de vakantieperiode (bouwvak) doorgegaan.

Het werk omvatte in hoofdlijnen:

  • Opstellen V&G Plan;
  • Verkeersplan/Omleidingsroute;
  • Verwijderen begroeiing, straatmeubilair, verhardingen asfaltverharding, straatbakstenen, betonblokken, betontegels, betonbanden, drempelelementen, verwijderen riolering, kolken en putten, verwijderen kabels en leidingen;
  • Grond leveren, ontgraven, vervoeren en verwerken;
  • Leveren en aanbrengen PVC buizen, maken inlaat, volschuimen riolering, aanbrengen mantelbuis, aanbrengen kolken en putten, na aanleg uitvoeren van rioolinspectie;
  • Leveren en aanbrengen funderingslaag, aanbrengen betontegels, straatbakstenen, herstraten, rotonde elementen, aanbrengen asfaltverharding, aanbrengen streetprint, aanbrengen drempelelementen;
  • Aanbrengen van belijning en markeringen;
  • Aanbrengen verkeersborden, hekwerk, fietsenrekken Woonzorgcomplex Vliethof (met o.a. huisartsenpraktijk en apotheek);
  • Treffen van verkeersmaatregelen: toepassen omleidingsroute middels bebording, inzet verkeersregelaars;
  • Werkzaamheden duiker: opschonen watergang, vervoeren baggerspecie naar depot, opbreken verharding, riolering reinigen, dichtzetten leiding, verwijderen riolering, grondwerkzaamheden, aanbrengen nieuwe riolering en duiker.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".