Sloop en bodemsanering fabriek, Kloosterzande

Sloop en bodemsanering fabriek, KloosterzandeSloop en bodemsanering fabriek, KloosterzandeSloop en bodemsanering fabriek, KloosterzandeSloop en bodemsanering fabriek, KloosterzandeSloop en bodemsanering fabriek, Kloosterzande

Gegevens

Aanneming, Milieu & Ruimte
Hulsterweg 20, 4587EC Kloosterzande

Omschrijving

Door Sagro Zeeuws Vlaanderen en Sagro Milieu Advies Zeeland is gewerkt aan de sloop van de voormalige melkfabriek en een bodemsanering aan de Hulsterweg te Kloosterzande.

Voorbereidende werkzaamheden:

 • Omwonenden informeren;
 • Vooropnames van omliggende panden laten maken;
 • Voorsloop en leegruimen t.b.v. asbestsanering;
 • Opstellen planning;
 • Subsidieaanvraag/ traject in het kader van de bodemsanering bij de Provincie Zeeland, begeleiding door SMA.

Sloopwerkzaamheden:

 • Verwijderen asbesthoudende materialen;
 • Machinaal slopen van de voormalige melkfabriek;
 • Gescheiden afvoeren puin en overige.

Bodemsanering:

 • Uitvoeren bodemsanering, met afvoer van in totaal plm. 3800 ton niet toepasbare verontreinigde grond;
 • Verwerken van 3800 ton verontreinigde grond dmv. extractie reiniging;
 • Aanvullen en egaliseren van het terrein;
 • Verleggen van vrij-verval riool en een persriool op het terrein.

Er is in de voorbereiding en tijdens de werkzaamheden aandacht besteed aan de communicatie met opdrachtgever, omwonenden en overige belanghebbenden.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".