• Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item

Asbest is de naam voor een groep natuurlijke mineralen die in het verleden veelvuldig in tal van producten werden gebruikt. In bouwmaterialen werd asbest toegevoegd om de materialen brandwerend, isolerend en slijtvast te maken. Er bestaan verschillende soorten asbest met elk hun eigen eigenschappen.

Running sports | Nike

Asbestmineralen bestaan uit minuscuul kleine vezels. Deze vezels zijn met het blote oog niet zichtbaar maar komen vrij wanneer een asbestbevattend product wordt bewerkt. Vrije asbestvezels kunnen ingeademd worden en door de huid opgenomen worden in het lichaam. In het lichaam kunnen de asbestvezels ziekten veroorzaken waarvan asbestose, mesothelioom en asbest gerelateerde longkanker het meest voorkomen. Asbestziekten openbaren zich pas na 15 tot 60 jaar na inademing en worden daardoor dikwijls onderschat.

In Nederland is door de gevaren voor de gezondheid een verbod gekomen op het toepassen van asbest. Dit verbod is geleidelijk ingevoerd sinds het eind van de jaren 70 tot een algeheel verbod in 1994. Omdat nog zeer veel asbesthoudende materialen in onder andere gebouwen aanwezig zijn heeft de Nederlandse overheid regels gemaakt voor het werken met deze materialen.

Een asbestinventarisatie is een onderzoek waarbij vastgesteld wordt of asbesthoudend materiaal in een gebouw of object aanwezig is. Daarnaast wordt gekeken naar de asbestsoort, de hoeveelheid en de staat van het materiaal waarin de asbest is verwerkt. Tevens wordt de bevestigingswijze vastgesteld en wordt de te volgen verwijderingmethode beschreven. Een laboratorium analyse wijst uit of het daadwerkelijk om asbest gaat.

Wanneer een gebouw deels of geheel gesloopt gaat worden dient dit gemeld te worden bij de gemeente en dient in veel gevallen een sloopvergunning aangevraagd te worden. Als het gebouw dateert van voor 1994 dient tevens aandacht besteed te worden aan asbestverdacht materiaal. Eerst is er dan een asbestinventarisatie nodig om te onderzoeken of asbesthoudend materialen aanwezig zijn in het gebouw.

Een asbestinventarisatie is de basis voor het veilig en verantwoord verwijderen van alle asbesthoudende materialen voorafgaand aan de sloop van een gebouw of object. Het verwijderen van asbesthoudende materialen is specialistisch werk en dient door een SC-530 gecertificeerd bedrijf te worden uitgevoerd. Dit bedrijf is verplicht te werken conform het plan uit de asbestinventarisatie.

Behalve bij sloop is het in andere situaties soms ook wenselijk een asbestinventarisatie te laten maken van de asbesthoudende materialen in een gebouw. Denk daarbij aan gebouwen die verkocht worden, de kopende partij is graag op de hoogte van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in een aan te kopen pand. Een asbestinventarisatie geeft dan concreet inzicht.

In een pand waar dagelijks mensen aanwezig zijn en waar een vermoeden bestaat over de aanwezigheid van asbest biedt een asbestinventarisatie uitsluitsel. Ook wordt inzicht geboden in de risico's voor de mensen die dagelijks in het gebouw aanwezig zijn.

Voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie dient een bedrijf en het personeel gecertificeerd te zijn conform SC-540. SMA beschikt over specialistisch personeel (Deskundig Inventarisaeerder Asbest - DIA) dat bevoegd is om dit werk uit te voeren. Als firma hebben we vanwege gewijzigde regels op asbest-gebied per 1 februari 2012 besloten het SC-540 certificaat in te trekken. Sinds die datum bieden wij asbestinventarisaties aan in samenwerking met een SC-540 erkend bedrijf.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".