• Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item

Milieu compliance houdt in dat u als bedrijf voldoet aan milieuwet- en regelgeving en dat dit (eis ISO 14001) is geborgd in uw bedrijfsvoering. Om te weten of en in hoeverre u in compliance bent, kunt u een milieu compliance audit laten uitvoeren door Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. Op basis van de uitkomst kunt u aangeven of u een verder traject wenst voor wat betreft advisering, ondersteuning en/of gehele ontzorging op het gebied van milieuwet-en regelgeving en de implementatie van hieruit voortvloeiende voorschriften en eventueel concreet te nemen acties.

latest jordan Sneakers | Air Jordan 1 Παπούτσια & Ρούχα , Προσφορές, Στοκ, Φθηνά , Gov Sport

Omgevingsvergunning
Vergunningplichtige bedrijven, dit zijn vaak de grotere en/of complexere bedrijven waarvoor de regels en voorschriften vanuit de omgevingsvergunning van toepassing zijn maar ook onderdelen en regels van het Activiteitenbesluit.

Als u voornemens bent om activiteiten binnen uw bedrijf te wijzigen, of u wilt een bedrijf gaan starten, dan is het van belang dat u hiervoor tijdig de juiste procedure(s) start. Bij het aanvragen of wijzigen van een omgevingsvergunning dienen vaak aanvullende onderzoeken te worden gedaan en dienen de rapportages daarvan te worden toegevoegd bij de aanvraag. Veel voorkomende onderzoeken zijn bijvoorbeeld geluid, bodem, lucht, natuur, enz., SMA kan u hierbij adviseren, ondersteunen en/of geheel ontzorgen.

Melding activiteitenbesluit
Veel bedrijven vallen direct onder (de meldingsplicht van) het Activiteitenbesluit milieubeheer. Door middel van een melding kunt u (ook als omgevingsvergunningplichtig bedrijf) kleine wijzigingen betrekkelijk eenvoudig formaliseren. Het kan hierbij voorkomen dat u wordt gevraagd een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aan te vragen of een of meerdere onderzoeksrapportages aan de melding toe te voegen zoals bijvoorbeeld een bodemrisicoanalyse. SMA kan u hierbij adviseren, ondersteunen en/of geheel ontzorgen.

Gevaarlijke stoffen
Als er binnen uw bedrijf gevaarlijke stoffen opgeslagen (gaan) worden, dan zijn hierop regels en wettelijke voorschriften van toepassing. Opslag kan plaatsvinden in zowel bovengrondse als ondergrondse tanks, maar ook in andere opslagfaciliteiten als het bijvoorbeeld verpakte gevaarlijke stoffen betreft zoals spuitbussen, drums, gascilinders, etc., SMA kan u hierbij adviseren, ondersteunen en/of geheel ontzorgen.

Vooroverleg bevoegd gezag
Voorafgaand aan een aanvraag van een omgevingsvergunning, revisievergunning of melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer, voeren wij een vooroverleg met de betreffende overheidsinstantie. Hierin wordt duidelijk aan welke verplichten dient te worden voldaan en waar eventuele de risico- en aandachtsgebieden zitten. Door in een zeer vroeg stadium een goed inzicht te hebben kan onnodige vertraging worden voorkomen. SMA kan u hierbij adviseren, ondersteunen en/of geheel ontzorgen.

Integrale dienstverlening
SMA levert integrale dienstverlening, wij hebben de juiste kennis en contacten om alle noodzakelijke onderzoeken, inspecties en keuringen voor u uit te (laten) voeren en overeenkomstig aan u te rapporteren. Indien van toepassing zorgen wij ervoor dat de verschillende onderzoeken op elkaar, op de vergunning(en) en op de bedrijfssituatie zijn afgestemd. Wij bieden u een complete, deskundige en efficiënte service.

Sagro Milieu Advies Zeeland
Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijke, eerlijke en praktische advisering. Vanwege onze compacte organisatie en korte communicatielijnen reageren wij snel en adequaat op al uw vragen. In overleg met u zoeken wij naar een passende oplossing binnen de wet- en regelgeving. Door onze werkwijze hebben wij een goede reputatie opgebouwd bij overheid en bedrijfsleven. Dit levert voor alle partijen profijt op.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".