• Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item

Onze afdeling ruimte ondersteunt opdrachtgevers op gebied van planologie, ruimtelijk- en civieltechnisch ontwerp en projectbegeleiding. De dienstverlening richt zich daarbij op alle procesfasen van ontwikkelingstrajecten: van initiatieffase tot aan uitvoering. Of het nu gaat om het opstellen van bestemmingsplannen, het maken van inrichtings- en beplantingsplannen of het uitwerken in aanbestedingsstukken, SMA kan het allemaal verzorgen.

Ruimtelijke ordening:

 • Planologische verkenning.
 • Quickscan flora en fauna.
 • Watertoets.
 • Geluidsonderzoek.
 • Onderzoeken bedrijven en milieuzoneringen.
 • Opstellen digitale bestemmings-plannen (IMRO).
 • Belangenbehartiging bij gemeente en waterschap.
 • Aanvraag vergunningen en ontheffingen.

Ontwerp:

 • Analyse ruimtelijke systemen.
 • Stedenbouwkundig ontwerp.
 • Ontwerp buitenruimte.
 • Civieltechnisch ontwerp (3D).
 • Waterhuishoudingsplan.
 • Rioleringsplan.
 • Beplantingsplan.
 • Co├Ârdinatie nutsvoorzieningen.
 • Berekening grondbalans.
 • Bestek + tekeningen.
 • Projectondersteuning.