• Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item

Sagro besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van haar werken. Op deze kwaliteit worden wij regelmatig gecontroleerd. Wij zijn onder andere gecertificeerd voor:

COBewust certificaat


Aanneming

SC-530 (asbestverwijdering)

ISO-9001 (kwaliteitsmanagementsysteem)

BRL-7000 SAZ (uitvoering bodemsanering)

BRL-7000 SZVL (uitvoering bodemsanering)

BRL-7000 BO (uitvoering bodemsanering)

SVMS-007 (veilig en milieukundig slopen)

VCA** (veiligheid)

BRL-2506-2 NL BSB productcertificaat (recyclinggranulaat)

BRL-2506-1 (recyclinggranulaat) 

ISO-14001 (milieumanagement)

CKB (kabelinfrastructuur)


Milieu & ruimte

ISO-9001 (kwaliteitsmanagementsysteem)

VCA** (veiligheid)

BRL-1000 (monsterneming voor partijkeuringen bouwstoffenbesluit)

BRL-2000 (veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek)

BRL-6000 (milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering)


Logistiek

ISO-9001 (kwaliteitsmanagementsysteem)

VCA** (veiligheid)

GMP+ B4 Feed Certification scheme (wegtransport van diervoerder)


Recycling

ISO-9001 (kwaliteitsmanagementsysteem)

VCA** (veiligheid)

BRL-9335 (individuele partijen grond)

BRL-9335 (Zeeuwgrond)

BRL-7500 (bewerken verontreinigde grond en baggerspecie, Zeeuwgrond)

Keurcompost

BVOR-certificaat (erkende verwerker invasieve exoten)

BRL-7500 (bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie)

BRL-5070 K88235/02 (vooraf vervaardigde elementen van beton)

BRL-5070 K82565/02 (vooraf vervaardigde elementen van beton)

EN 15258:2008 (vooraf vervaardigde betonproducten)

ISO-14001 (milieumanagement)

NTA 8080 (Better Biomass)


Havenactiviteiten

ISPS

DNS Membership Certificate


Op- en overslag

GMP+ B3 Feed Certification scheme


Certificates (English)

VCA** (Safety)

ISO-9001

ISO-14001

SC-530 (Asbestos Removal)

SVMS-007

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".