• Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item

Sagro besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van haar werken. Op deze kwaliteit worden wij regelmatig gecontroleerd. Wij zijn onder andere gecertificeerd voor:

COBewust certificaat


Aanneming

SC-530 (asbestverwijdering)

ISO-9001 (kwaliteitsmanagementsysteem)

KIWA (saneren olietanks)

BRL-7000 SAZ (uitvoering bodemsanering)

BRL-7000 SZVL (uitvoering bodemsanering)

BRL-7000 Bokx (uitvoering bodemsanering)

SVMS-007 (veilig en milieukundig slopen)

VCA** (veiligheid)

BRL-2506-2 NL BSB productcertificaat (recyclinggranulaat)

BRL-2506-1 (recyclinggranulaat) 

CKB-2014 Zeecom (kabels en leidingen)

ISO 14001 (milieumanagement)


Milieu & ruimte

ISO-9001 (kwaliteitsmanagementsysteem)

VCA** (veiligheid)

BRL-1000 (monsterneming voor partijkeuringen bouwstoffenbesluit)

SIKB-2000 (veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek)

SIKB-2100 (mechanisch boren)

BRL-6000 (milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering)


Logistiek

ISO-9001 (kwaliteitsmanagementsysteem)

VCA** (veiligheid)


Recycling

ISO-9001 (kwaliteitsmanagementsysteem)

VCA** (veiligheid)

BRL-9335 (individuele partijen grond)

BRL-9335 (Zeeuwgrond)

BRL-7500 (bewerken verontreinigde grond en baggerspecie, Zeeuwgrond)

Keurcompost

BVOR-certificaat (erkende verwerker invasieve exoten)

BRL-7500 (bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie)

BRL-5070 K88235/02 (vooraf vervaardigde elementen van beton)

BRL-5070 K82565/02 (vooraf vervaardigde elementen van beton)

EN 15258:2008 (vooraf vervaardigde betonproducten)

ISO 14001 (milieumanagement)

NTA 8080 (Better Biomass)


Havenactiviteiten

ISPS

DNS Membership Certificate


Op- en overslag

GMP+ B3 Feed Certification scheme