• Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item

BouwCirculair publiceert in haar magazine over inspirerende projecten, deelt praktische tools en laat de sector aan het woord. In deze editie: Extractieve of natte grondreiniging door Innovarec.

In Westdorpe beschikt het Zeeuws-Vlaamse full service recyclebedrijf Innovarec over een fabriek om vervuilde grond te reinigen en te wassen. Het bedrijf, onderdeel van Sagro, gebruikt de output van dit extractieve of natte reinigingsproces als ophoog- en cunetzand en voor de productie van betonwaren.

“Het is wereldwijd noodzaak op een andere manier met grondstoffen en afvalstromen om te gaan. Tal van grondstoffen raken immers uitgeput. Dat geldt ook voor zand en grind,” onderstreept Harvey Mahu, bedrijfsleider bij Innovarec, het belang van recycling en het extractief reinigen van grond- en veegvuil.

Innovatieve betonwaren
Alvorens in te gaan op extractief reinigen profileert Mahu de ambities en activiteiten van Innovarec: “In plaats van vernietigen en vervangen kiezen wij voor hoogwaardig recyclen en vervolgens vernieuwen en terugbrengen. Betonpuin uit gesloopte gebouwen en objecten wordt bij ons 100 procent hergebruikt. We houden de betonkringloop gesloten. De output van de recycling wordt in onze eigen betoncentrale verwerkt en ingezet in de productie van betonplaten en CE betonblokken conform BRL 5070. Uit milieuoverwegingen is ook de productie verduurzaamd. Zo gebruiken we zoveel mogelijk opgevangen regenwater in plaats van leidingwater. Ook benutten we het bij recyclen vrijgekomen cement voor extra sterkte.”

Extractief reinigen
“In 1997 zijn wij gestart met het extractief reinigen van grond- en veegvuil. De productielijn is gaande de jaren geoptimaliseerd en steeds aangepast aan de laatste stand der techniek. De productie verloopt gefaseerd. Eerst worden er de stukjes metalen uit gehaald. Daarna worden er de steentjes uit gewassen. Het vloeibare mengsel wordt door middel van opstroming in een waterkolom ontdaan van organische materialen, zoals bladeren en stukjes hout. Vervolgens worden met hydrocyclonen de zandkorreltjes (>63Mu) en slibkorreltjes (<63Mu) van elkaar gescheiden. Met polymeren hechten we de chemische verontreinigingen aan de slibkorreltjes en persen vervolgens het water eruit. Het water kan worden hergebruikt en het slib met de verontreinigingen wordt thermisch gereinigd of indien te zwaar verontreinigd, gestort. Het schoongemaakte zand kan na uitkeuring worden hergebruikt. Dit proces maakt dus vooral gebruik van de opwaartse kracht van water, magnetisme, snelheid en soortelijk gewicht om deeltjes en verschillende materialen van elkaar te scheiden. Deze op elkaar aansluitende processen zijn bij uitstek geschikt voor het reinigen van partijen grond die een cocktail aan (verontreinigende) stoffen en materialen bevatten.”

Reinigen van veegvuil en kolkenslib
Een aansprekend voorbeeld van extractief reinigen noemt Mahu het veegvuil en slib, afkomstig uit kolken van de (Zeeuwse) gemeenten, die in Westdorpe worden gereinigd. Mahu: “Dit extractief reinigen levert onder andere zand, organisch materiaal, metalen en grind op. Dit kan allemaal worden hergebruikt. Zo kan het vrijgekomen gereinigd zand na AP04 keuring en bij gebleken geschiktheid worden gebruikt bij productie van de betonwaren, als ophoogzand, als cunetzand of als drainzand.” Extractief of nat reinigen van vervuilde grond is nog volop in ontwikkeling, besluit Mahu. “We blijven het proces optimaliseren en zoeken steeds naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden. Zo doen wij onze bedrijfsnaam eer aan: Innovarec staat voor innovatief recyclen.”

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".