• Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item

SEAPORT Magazine nummer 6 - 2020: grote projecten voor Sagro Decom.

Projectmanager Abco Liek van Sagro Decom geeft een rondleiding op de site in Vlissingen Oost, waar de laatste hand wordt gelegd aan de vernieuwing van de kade. Hoog in de lucht prijken twee enorme jackets en een achttal topsides die ontmanteld dienen te worden, afkomstig van het Deense deel van de Noordzee in het kader van het Tyra project. De jackets hebben tientallen jaren onder water gestaan, waardoor de penetrante zeelucht goed merkbaar is. Tyra is een grootschalig redevelopment project van Total: er worden nieuwe platformen geplaatst omdat de gasvelden weer moeten produceren. In de komende jaren volgen nog 4 topsides ofwel oude platformen die jarenlang boven het water dienst hebben gedaan voor gaswinning. De reusachtige constructies worden bij het Zeeuwse bedrijf gesloopt. Daarbij geniet veiligheid de absolute topprioriteit.

Abco, eindverantwoordelijke voor alle decommissioning projecten bij Sagro, wijst op de torenkraan op de site in Vlissingen Oost. De verticale installatie neemt de tijden ruimtevereisten weg die traditionele kranen nodig hebben voor het opzetten van de giek. "Het is redelijk puzzelen bij decommissioning. Normaal gesproken wordt alles aan land uit elkaar getrokken met een gewone kraan. Dat kan nu niet. Die torenkraan is dus noodzakelijk. De verticale opbouw is belangrijk om zwaar te kunnen hijsen op plaatsen waar de ruimte beperkt is. Ook qua veiligheid is het een groot voordeel. Dan kun je eerst alles beneden zetten voordat je gaat slopen. Op de grond alles strippen en uitsorteren is tenslotte veel safer dan in de lucht.”

Cluster
Sagro bestaat uit een cluster van bedrijven dat met al haar kennis, ervaring en certificeringen bij uitstek geschikt is voor decommissioning. De traditionele activiteiten van Sagro zijn op- en overslag, grondverzet, transport, milieuadvies, sanering, slopen en recycling. Daar sluit decommissioning ofwel het ontmantelen van oude gas- en boorplatforms naadloos op aan. "De jacketsvan Total in de Deense Noordzee zijn begin jaren 90 geplaatst. Ze zijn dus nog niet eens zo oud, maar het hele gasveld wordt vernieuwd. Alle oude installaties moeten weg en er komen nieuwe voor terug. De bodem van het hele gasveld was een paar meter verzakt. Daarom hebben ze besloten om het helemaal te vervangen”, vervolgt Abco.

Veilig
De uitgebreide terminal van Sagro in Vlissingen Oost is zo’n 15 jaar geleden gerealiseerd. Het ruim 50 jaar jonge bedrijf Sagro, met hoofdvestiging in ’s Heerenhoek, richt zich in toenemende mate op onshore decommissioning: het ontmantelen aan de kade van boorplatforms en windmolens (en soms ook schepen) die aan het eind van hun levenscyclus zijn. Sagro is na een aantal audits officieel gecertificeerd om dit veilig, kostenefficiënt en milieuvriendelijk te doen. Na jaren voorbereiding zijn in het kader van het Tyra project twee grote decommissioning contracten gegund aan Sagro.

Nieuwe zware lastkade
Het terrein van Sagro in Vlissingen van 50.000 vierkante meter, waarvan 20.000 vierkante meter overdekte opslagfaciliteit, ligt aan een nieuw geasfalteerde kade. Kranen rijden af en aan. De nieuwe zware lastkade van 175 meter wordt binnenkort opgeleverd. Voor de nieuwe kade zijn 1100 heipalen van 35 meter per stuk gebruikt, legt ondernemer Raoul de Jonge van Sagro uit. "Deze kade is redelijk uniek. Het is een enorm voordeel bij zware constructies. Ze kunnen zonder extra voorzieningen direct op het asfalt gelost worden. Zo kunnen we ook in de toekomst allerlei projecten met zware stukken aan.”

Aanvragen
In de komende jaren moeten honderden oude olie- en gasplatforms vanuit de Noordzee geruimd worden. "We krijgen veel aanvragen binnen in het kader van decommissioning, met name ook door de bekendheid rondom de beide Tyra projecten”, vult Abco aan. We hebben alle sloopmethodes ondertussen wel onder de knie, gaat Raoul verder. "De kennis en kunde die we in de afgelopen 50 jaar hebben opgebouwd op het gebied van civiele en industriële sloop komt goed van pas bij decommissioning.”

Heerema
Sagro is voor hoofdaannemer Heerema Marine Contractors (HMC) onlangs gestart met de ontmanteling van 17.000 ton staal, afkomstig van topsides, bruggen en flare towers uit het Deense deel van de Noordzee. Daarbij is het reusachtige kraanschip Sleipnir van Heerema ingezet. Het project voor Heerema, met in totaal 8 topsides en 7 bruggen die de platformen onderling verbinden, zal eind 2021 worden opgeleverd.

Allseas
Daarnaast wordt er meerdere fases in totaal zo’n 10.000 ton staal, goed voor 4 jackets, door hoofdaannemer Allseas vanuit de Deense Noordzee naar de terminal van Sagro gebracht. Voor de 2 jackets die al vanuit zee vervoerd zijn naar de terminal van Sagro, is het kraanschip Pioneering Spirit van Allseas ingeschakeld. In de komende jaren volgen er nog 2 jackets in het kader van het Tyra project, alvorens ook het project voor Allseas opgeleverd kan worden.

Hergebruik
Als bedrijf met duurzaamheid in het DNA, heeft Sagro de focus op hergebruik van materialen en grondstoffen. Van tevoren wordt alles goed uitgedacht op het gebied van veiligheid en uitvoering. Daarbij is het ook van groot belang in welke volgordeer gesloopt wordt. In sommige gevallen kunnen machines of tanks na reiniging en inspectie zelfs hergebruikt worden voor dezelfde toepassing. Het staal gaat uiteindelijk naar de smelterijen waar het een nieuw leven krijgt in bijvoorbeeld de automotive of de ict.

Veiligheid
Veiligheid is hét issue voor opdrachtgever Total. "Dat is het grootste aandachtspunt”, haakt HSE specialist Ben Janse in. "Wij moeten zorgen dat mensen veilig de platformen kunnen betreden, zonder te vallen of te struikelen. Omwille van de veiligheid hebben we bijvoorbeeld ook extra verlichting aangebracht in de topsides.”

Transparant
Van begin tot eind zijn er veiligheidsmensen van Total, Heerema en Allseas op de terminal in Vlissingen. Alles moet transparant zijn, tot en met de bestemming van de afvalstromen. Er is dan ook een digitaal systeem voor ‘track & trace’. Door de opdrachtgevers wordt er ook streng op toegezien dat de materialen en de grondstoffen worden hergebruikt.

Sloopwerf
Op een sloopwerf gaat het er anders aan toe dan op een fabricagewerf, benadrukt de Health Safety Environment deskundige van Sagro. "Dat proberen we ook duidelijk te maken aan de reps van Total, Heerema en Allseas. Rook is bijvoorbeeld inherent aan sloop- en brandwerkzaamheden. Je kunt wel proberen om alles van tevoren dicht te timmeren in een protocol, maar het is en blijft sloopwerk. Dat wil uiteraard niet zeggen dat het er onveilig aan toe gaat, maar decommissioning is anders dan in een productieomgeving werken of regulier sloopwerk van bijvoorbeeld een gebouw. Open vuur hoort er bij.”

Kwaliteit
De toenemende aanvragen voor decommissioning bij Sagro kunnen niet los worden gezien van het hoge kwaliteitsniveau in Nederland. "Dat wordt vereist door zowel de olie- en gasmaatschappijen als de heavy lift contractors. Zo wordt in de Tyra projecten door Total geaudit op hoge kwaliteit. Zo’n olie- en gasmaatschappij stelt tevens hoge eisen aan de subcontractors. Veiligheid is namelijk het allerbelangrijkste. Het feit dat alles vanuit Denemarken naar hier in Vlissingen vervoerd wordt, zegt iets over de kwaliteit bij ons”, aldus Abco Liek.

Heavy lift contractors
De olie- en gasmaatschappijen moeten goedkeuring geven aan de heavy lift contractors voor de yards waar ze de constructies naar toe brengen. Daarom doen ze zelf de audits. "Ze vinden het belangrijk dat de afvalstroom tot en met de recycling volledig traceerbaar is. Tot de verwerking moet bijvoorbeeld alles gewogen en gedocumenteerd worden. Vandaar ook dat vertegenwoordigers van zowel Total als de heavy lift contractors gedurende het Tyra project op de site blijven. De oliemaatschappij blijft zich verantwoordelijk voelen voor de hele afwikkeling en doet alleen een beroep op gecertificeerde specialisten”, aldus de projectmanager van Sagro Decom.

Milieuadvies
Sagro heeft ook de beschikking heeft over een eigen transportbedrijf (Kole Transport) en recyclingbedrijf (Innovarec). Daarnaast heeft het Zeeuwse concern ook een eigen milieuadviesbureau: Sagro Milieu Advies Zeeland. Het betreft een raadgevend bureau dat is gespecialiseerd in onderzoek, advies en ontwerp op het gebied van milieu en ruimte.

Scheepsrecycling
Naast decommissioning voor de offshore als corebusiness, is Sagro als officieel erkend Europees scheepsrecyclingbedrijf tevens gespecialiseerd in het slopen van schepen. Begin vorig jaar heeft Sagro in samenwerking met Multraship drie binnenvaartschepen op de kant gezet in Vlissingen Oost. In 2018 werd een oude meteorologische mast gesloopt voor het Hornsea One project, in opdracht van de DEME groep.

Beleid van de overheid
Op de Noordzee bevinden zich zeker 500 oude olie- en gasplatforms waarvan een honderdtal in de komende jaren gesloopt dient te worden. Het beleid van de overheid is erop gericht om ze, met name vanwege veiligheids- en milieutechnische aspecten, te laten verwijderen. Met al haar kennis en ervaring sluit decommisioning prima aan op de traditionele activiteiten van Sagro, zoals op- en overslag, grondverzet, transport, milieuadvies, sanering, slopen en recycling.

Verwijderen
Het behouden van de oude platforms is niet meer rendabel door het toenemende onderhoud en beheer. Verwijderen is dus noodzakelijk. Daar speelt een decommissioning specialist als Sagro op in. Het Zeeuwse bedrijf maakt daarbij gebruik van alle kennis en ervaring die het heeft opgebouwd bij maritieme en industriële reinigings- en saneringsoperaties.


SEAPORT nummer 6 - 2020
seaport-magazine.nl

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".