• Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item

Juni 2021: Lopende, aangenomen en afgronde werken van de afgelopen tijd.

Lopende werken

Living in Dordt - Dordrecht

In Dordrecht ontwikkelt ReadyforLiving stadswoningen en -appartementen op de hoek van het Kromhout en Warmoezierspad, aan de rand van het oude stadscentrum: Living in Dordt. Sagro is gestart met het strippen van het voormalige GAK- en Jeugdzorg-kantoor aan het Kromhout. Daarin komen tien maisonnettes en tien driekamerappartementen. In een later stadium ontmantelen wij het kantoor op de hoek met het Warmoezierspad. Hier komen nog eens vijftien stads- en eengezinswoningen, een parkeerplaats en binnentuin.

Residence ’t Gasthuis - Goes

Sagro is, in opdracht van Aannemersbedrijf van der Poel, gestart met de sloop van de Veste-appartementen. Het gebouw wordt in fases ontmantelt. Daardoor kunnen er mensen blijven wonen en worden verzorgd. Als de eerste fase gereed is, verhuizen de huidige bewoners naar de zorgappartementen. Eerst zal de bestaande hoogbouw van de Veste-appartementen worden gescheiden. In 2023, wordt het resterende bestaande gedeelte van het Gasthuis gesloopt.

Herinrichting Bierensstraat – Sint Annaland

Op uitnodiging van de Gemeente Tholen heeft Sagro deelgenomen aan de tender ‘herinrichting Bierensstraat’ en de winnende inschrijving gedaan. De tender was gericht op het voorkomen van hinder en overlast m.b.t. de bereikbaarheid en parkeerdruk. Daarnaast heeft Sagro een doordachte uitvoeringsmethode overlegd waarmee risico’s op schade en verzakkingen voorkomen worden. De voorbereidingen zijn gestart.

Sloopwerkzaamheden zwembad De Hoge Devel - Zwijndrecht

Wij hebben op basis van prijs en kwaliteit de aanbesteding gegund gekregen voor slopen van het buitenbad en het bouwrijp opleveren van zwembad De Hoge Devel in Zwijndrecht.

In week 21 zijn wij gestart met de voorbereidingen op de projectlocatie: er zijn hekken en borden geplaatst en rijplaten gelegd t.b.v. het vrachtverkeer. Door deze voorbereidingen blijven alle voorzieningen veilig bereikbaar voor ondernemers, klanten en bezoekers. Een leuke opdracht op een prachtige locatie!

Onderhoud bestrating gemeente Sluis

In opdracht van de gemeente worden diverse projecten geraliseerd voor het onderhoud van de bestrating in de Gemeente Sluis. Projecten bestaan uit incidenteel onderhoud, maar ook complete herinrichtingen van straten.

Verbouw Poppe Zeevis - Middelburg

In opdracht van SBG verzorgen wij diverse werkzaamheden t.b.v. een uitbreiding bij Poppe Zeevis in Middelburg. Allereerst is er een sloop uitgevoerd door Sagro. Hierna start De Bokx met het grondwerk. Na het afronden van de bouw door SBG verzorgen we de verder inrichting van het terrein.

Sloopwerkzaamheden basisschool - Sint Jansteen

Aan de Wilhelministraat in Sint Jansteen slopen wij de voormalige Inghelosenberghe basisschool. Na de (voor)sloop worden nu de funderingen verwijderd en vervolgens gecrusht. Het fijne materiaal wordt afgevoerd naar de breker zodat het een mooie herbestemming krijgt in onze betonwaren. 

Sloop kerk - Terneuzen

Momenteel zijn de gebouwen gesloopt, is alles uitgesorteerd en rest nog de afvoer van puin, vloeren en funderingen. 

Binnenkort van start

Nieuwbouw Districtskantoor Walcheren – Middelburg

Denys Engineers & Contractors heeft Sagro betrokken bij de tender voor de nieuwbouw van het Districtskantoor voor de politie Zeeland-West-Brabant. Het kantoor wordt gerealiseerd op het braakliggende perceel aan de Althoornweg/Tromboneweg in de Mortiere in Middelburg. Denys, Installatietechniek Louwer en Sagro hebben samen de winnende inschrijving gedaan. De voorbereidingen zijn gestart en we zijn verheugd deel te mogen nemen aan dit prestigieuze project.

De Tuinen van Genta - Breda

Na een strenge voorselectie hebben wij succesvol deelgenomen aan de aanbesteding voor het saneren en bouwrijp maken van 'De Tuinen van Genta'. Tuinen van Genta is een nieuw woongebied in Breda aan het westelijke randje van Brabantpark. De ontwikkeling omvat 175 uitzonderlijk ruime woningen, verbonden door een spoorpark, een groene boulevard en de Gentatuin. Door Sagro wordt binnenkort gestart met de sloop- en bodemsaneringswerkzaamheden ter voorbereiding op deze mooie ontwikkeling.

Herinrichting buitenruimte NCIA-kantoor - Den Haag

In de Internationale Zone van Den Haag bevindt zich één van de hoofdvestigingen van NCIA. NCIA is een ICT-organisatie van de NATO. Met het oog op een doelmatigere bedrijfsvoering is besloten om meer activiteiten te concentreren op deze hoofdvestiging. Na voorselectie hebben wij de tender voor deze mooie opdracht doorlopen en gewonnen op prijs-kwaliteit.

Belangrijkste activiteiten betreffen het ontmantelen van van diverse objecten, vervangen van de boven- en ondergrondse infrastructuur en het realiseren van een nieuwe aansluiting op de entree en toegang van de gebouwen. Tijdens onze werkzaamheden gaat de bedrijfsvoering 24/7 door. Binnenkort zullen we starten aan deze mooie opdracht voor het Rijksvastgoedbedrijf.

Herinrichting Arnemuiden - Arnemuiden

In opdracht van de Gemeente Middelburg starten wij onze werkzaamheden binnenkort in het mooie Arnemuiden. Het uit te voeren werk in gelegen aan de Ooststraat, Prins Clausstraat, Prinses Margrietstraat, Dokter van der Moerstraat en de Ouden Havenstraat. Hier zullen wij de bestaande verhardingen opbreken, diverse grondwerkzaamheden uitvoeren, een schoonwaterriool aanleggen, de kolk- en huisaansluitingen vervangen en nieuwe verharding aanbrengen.

Afgeronde werken

Circulair pilotproject – Wolphaartsdijk

Beveland Wonen heeft grote circulaire ambities en met dit project daad bij woord gevoegd. Onder begeleiding van Marsaki werden 10 bestaande woningen circulair ontmanteld, waarna 6 toekomstbestendige, circulaire nieuwbouwwoningen gerealiseerd worden. Sagro is als ketenpartner betrokken voor het cluster circulaire sloop en infra. De circulaire sloop van de woningen is inmiddels afgerond en onze partners zijn gestart met de (voorbereidende)bouwwerkzaamheden. Sagro sluit uiteindelijk de cirkel met een woonrijpe oplevering.

Sloop vm. garage - Terneuzen

Alle gebouwen zijn gesloopt, bestrating en riolering is verwijderd en alles is afgevoerd. Het werk is in week 22 afgerond.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".