• Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item

Zorgcentrum Het Gasthuis in Goes is de afgelopen weken letterlijk doormidden gezaagd. Het is een bijzondere klus voor sloopbedrijf Sagro uit 's-Heerenhoek en een mooi schouwspel voor veel Goesenaren.

bridge media | Sneakers Nike Shoes

Het verouderde zorgcentrum aan de rand van de binnenstad wordt helemaal gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Maar dat gebeurt wel in twee delen. Momenteel wordt het eerste deel van het beeldbepalende hoge gebouw gesloopt, zodat daar in het najaar de eerste nieuwe appartementen kunnen worden gebouwd. Het is een uitdagende klus voor Sagro, want in het deel van het zorgcentrum dat nog niet wordt gesloopt, zitten de bewoners nog gewoon.

Voor projectbegeleider Rob Roskam is het op zich geen heel uitzonderlijk project. "Maar dat is een beetje beroepsdeformatie, hoor’’, zegt hij. "Dit soort grote klussen doen we natuurlijk best vaak. Maar als je er goed over nadenkt, is het eigenlijk wel heel bijzonder dat je aan het slopen bent, terwijl aan de andere kant van een muurtje van 20 centimeter dik nog mensen wonen.’’ Commercieel manager Janine Commee zegt dat Sagro klussen van deze omvang meestal elders in het land uitvoert. "Het is leuk om het nu een keer zo dichtbij te doen. Bovendien is dit best een spraakmakend project vanwege de prominente plek van het gebouw.’’ Dat blijkt ook wel, want dagelijks blijven veel passanten even staan kijken en worden veel foto's gemaakt.

De zaag erin
Het te slopen deel van het gebouw en het deel dat nog een tijdje blijft staan, zijn de afgelopen weken van elkaar losgezet. Dat gebeurde door er letterlijk de zaag in te zetten. Nadat die zijn werk had gedaan, werd het tussenstuk van het gebouw verdieping per verdieping gesloopt. En ja, dat gaf overlast voor de bewoners die nog in Het Gasthuis verblijven. "Daar zijn we vanaf het begin eerlijk over geweest’’, zegt Roskam. "We kunnen dit simpelweg niet doen zonder dat er stof vrijkomt en we lawaai en trillingen veroorzaken.

’’Door hekken met stofwerende doeken rondom het pand te zetten is geprobeerd de overlast voor omwonenden te beperken. Het gebouw is nat gehouden om het verwaaien van stof te minimaliseren. Een ‘doek’ van stalen rijplaten moest de bewoners van het zorgcentrum zoveel mogelijk vrijwaren van stof en lawaai. Bij omgevingsmanager Marleen Koster kunnen ze terecht met vragen en klachten. Zij is er twee keer per week. "Maar er is heel weinig geklaagd’’, stelt ze vast. "Op een gegeven moment zei een mevrouw tegen me dat ze haar hoorapparaat gewoon uitzette.’’ Volgens Commee genieten veel bewoners van de sloop. Ze zitten als het ware op de eerste rang. "Dat hebben we ook gezien toen we de oude Erasmusflat in Goes-Noord hebben gesloopt, terwijl de nieuwe flat er anderhalve meter naast stond. De bewoners daarvan vonden het prachtig om te zien.’’

Nu het tussenstuk helemaal is afgebroken, zal de afbraak van het resterende deel waarschijnlijk minder hinder veroorzaken. Sagro verwacht kort na de bouwvak klaar te zijn. Daarna begint de bouw van het eerste deel van de nieuwbouw. Als die is voltooid, komt Sagro terug om het resterende deel van het oude Gasthuis te slopen. In de nieuwbouw, die Résidence Het Gasthuis gaat heten, komen in totaal 148 zorgappartementen.

Hinder
Dat de sloop van een deel van het gebouw hinder veroorzaakt voor bewoners van Het Gasthuis is evident. Bij de PZC meldde zich één iemand, de mentor van een bewoner, die vindt dat de overlast té groot is. Ze stelt dat de bewoners tijdelijk ergens anders hadden moeten worden ondergebracht. Twee leden van de cliëntenraad laten afzonderlijk van elkaar echter weten dat ze nauwelijks tot geen klachten horen. "Geloof me, als het de spuigaten zou uitlopen, lieten we echt wel van ons horen’’, zegt Peter Pellegrino. ,,Wij zijn er voor de bewoners.’’

Bestuurder Coby Traas van zorggroep Ter Weel, waar Het Gasthuis onder valt, zegt dat er bewust voor is gekozen om bewoners niet uit hun vertrouwde omgeving weg te halen. "Het was ook niet te doen om voor iedereen tijdelijke huisvesting te vinden.’’ Om voor wat afleiding te zorgen, zijn de bewoners de afgelopen weken wat vaker naar het restaurant gehaald. "Als bij de bouw straks dingen gaan gebeuren die overlast kunnen veroorzaken, zullen we misschien wel eens activiteiten en uitstapjes gaan organiseren.’’

Via: PZC
Donderdag 8 juli 2021

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".