• Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item

Seaport nummer 5 - 2022: Bijzondere decom projecten.Bij Sagro Decom in Vlissingen-Oost is onlangs een bijzondere topside ontmanteld. Deze was afkomstig van een aardgasveld in de zuidelijke Noordzee.

Het bijzondere aan dit platform is dat het een nieuwe bestemming heeft gekregen voor het kunstproject SEE MONSTER van evenementenbedrijf NEWSUBSTANCE. Daarvoor is het oude platform in Engeland op een nieuw ‘jacket’ geplaatst.Normaal gesproken wordt zo’n topside in stukken geknipt, waarna het naar een staalsmelter gaat. In dit geval wordt het echter hergebruikt voor het kunstproject waarbij de transitie van fossiele energie naar de renewables mooi in beeld wordt gebracht. Sagro kreeg eind vorig jaar het verzoek om het platform te ontmantelen.

Kale hoofdstructuur
"Dat strippen hield onder andere in het verwijderen van alle leidingen, tanks en gevaarlijke stoffen zodanig dat alleen de kale hoofdstructuur overbleef. Dat moest eigenlijk in een soort bouwpakket terug naar Engeland”, aldus Abco Liek, projectmanager bij Sagro Decom.

Duwbak
Het Zeeuwse bedrijf legde echter uit dat het veel handiger was om het op een duwbak te zetten. Dat advies werd opgevolgd: het platform werd naar het strand gevaren, op ‘karretjes’ van Mammoet gezet en vervoerd naar de projectlocatie. De topside wordt inmiddels in Engeland nuttig hergebruikt in de vorm van een gesubsidieerd kunstproject.

Nieuwe energie
"Op het oude platform, dat daar op een nieuw onderstel is gezet, zijn onder andere renewable energies, een waterval en boompjes geplant. Het beeldt de overgang uit van oude naar nieuwe energie”, vervolgt Abco.

Zusterplatformen
In december 2021 werd nog een topside uit de Zuidelijke Noordzee naar Sagro gebracht. Dat platform werd ‘gewoon’ op de reguliere manier ontmanteld door de decommissioning specialist. Hetzelfde geldt voor twee zusterplatformen die eind dit jaar arriveren van hetzelfde gasveld, waarna de verwachting is dat in het voorjaar van 2023 ook deze topsides zullen zijn ontmanteld door Sagro.

Noordzee
In de komende jaren moeten om veiligheids- en milieuredenen honderden oude olie- en gasplatformen vanuit de Noordzee geruimd worden. Op de terminal van Sagro blijft het een drukte van belang. Voor een toenemend aantal opdrachtgevers zijn en worden topsides en jackets ontmanteld. Ze zijn voornamelijk afkomstig uit de Noordzee.

Tyra
Nieuwe aanvragen blijven zich aandienen bij Sagro, met name ook door de succesvolle decommissioning van twee Tyra projecten voor Heerema respectievelijk Allseas, in opdracht van Total. ,,We hebben alle sloopmethodes ondertussen wel onder de knie. De kennis en kunde die we in de afgelopen 50 jaar hebben opgebouwd op het gebied van civiele en industriële sloop wenden we aan bij decommissioning.”

Heerema
In het kader van de Tyra projecten heeft Sagro voor hoofdaannemer Heerema Marine Contractors (HMC) 17.000 ton staal ontmanteld, afkomstig van topsides, bruggen en flare towers uit het Deense deel van de Noordzee. Daarnaast zijn er in het kader van Tyra ook twee jackets voor hoofdaannemer Allseas op de terminal van Sagro ontmanteld. Deze werken zijn relatief snel afgerond omdat nieuwe projecten zich blijven aandienen.

Transparant
Van begin tot eind waren er in het kader van Tyra veiligheidsmensen van Total, Heerema en Allseas op de terminal in Vlissingen. Alles moet transparant zijn, tot en met de bestemming van de afvalstromen. Er is dan ook een digitaal systeem voor ‘track & trace’. Door de opdrachtgevers wordt er ook streng op toegezien dat de materialen en de grondstoffen worden hergebruikt.

Alles ‘in house’
Het zijn ‘hele gebouwen’ die op de kade komen te liggen voor decommissioning. Voordeel is dat Sagro alles ‘in house’ kan doen. Afgelopen winter, voordat alle buizen arriveerden van een nieuw project, is het terrein opnieuw ingericht. ,,Er is een nieuwe fundering aangelegd op het hele terrein. Op het nieuwe asfalt kunnen ook hele zware jack-ups en topsides staan. Zonder aanvullende voorzieningen kunnen ook de zwaarste stukken worden neergezet”, licht de decom projectmanager toe.

Nieuwe kraan
Dat wordt ook vergemakkelijkt door de aanschaf van een eigen 300 tons kraan. Met deze Sennebogen 7700 kunnen enorme stukken van de platformen worden getakeld. En met eigen schroottrailers heeft het bedrijf ook de afvoer in eigen hand. De 15 jaar geleden gerealiseerde terminal in Vlissingen is uitgegroeid tot logistieke draaischijf. Het terrein bedraagt 95.000 vierkante meter, waarvan 20.000 vierkante meter overdekte opslagfaciliteit.

Sleepboten
Sagro heeft in het afgelopen jaar nog vier topsides succesvol ontmanteld, afkomstig uit de Zuidelijke Noordzee. Ze werden met sleepboten vlak voor de Oostkust van Engeland opgehaald en vervolgens naar de terminal van Sagro gebracht voor onshore decommissioning.

Gyda gasveld
Tussendoor is er ook nog een ander ‘werkje’, legt Abco Liek uit. Het betreft 2500 ton aan conductors en pijpleidingen, afkomstig van de zeebodem. Via deze leidingen werd gas naar boven gepompt van het Gyda gasveld voor de Noorse kust.

Sloopwerf
Op een sloopwerf gaat het er anders aan toe dan op een fabricagewerf. Rook is bijvoorbeeld inherent aan sloop-/ brandwerkzaamheden. Decommissioning is anders dan in een productieomgeving werken of regulier sloopwerk van bijvoorbeeld een gebouw. Open vuur en improviseren horen er bij.

Kwaliteit
De toenemende aanvragen voor decommissioning bij Sagro zijn naadloos verbonden met het hoge kwaliteitsniveau in Nederland. ,,Dat wordt vereist door zowel de olie- en gasmaatschappijen als de heavy lift contractors. Zo is in de Tyra projecten door Total geaudit op hoge kwaliteit. Zo’n olie- en gasmaatschappij stelt tevens hoge eisen aan de subcontractors. Veiligheid is namelijk het allerbelangrijkste. Het feit dat alles vanuit Denemarken naar hier in Vlissingen vervoerd wordt, zegt iets over de kwaliteit bij ons”, gaat Abco verder.

Heavy lift contractors
De olie- en gasmaatschappijen moeten goedkeuring geven aan de heavy lift contractors voor de yards waar ze de constructies naar toe brengen. Daarom doen ze zelf de audits. ,,Ze vinden het belangrijk dat de afvalstroom tot en met de recycling volledig traceerbaar is. Tot de verwerking moet bijvoorbeeld alles gewogen en gedocumenteerd worden. Vandaar ook dat vertegenwoordigers van zowel Total als de heavy lift contractors gedurende het Tyra project op de site blijven. De oliemaatschappij blijft zich verantwoordelijk voelen voor de hele afwikkeling en doet alleen een beroep op gecertificeerde specialisten.”

Delegatie
Er was vorig jaar zelfs een gezamenlijke delegatie van Total en de NAM (Shell/Esso) bij Sagro in Nieuwdorp. ,,Die mensen van de NAM waren enthousiast gemaakt door Total met het oog op het toekomstige verwijderen van meerdere platformen in de Zuidelijke Noordzee. Zeker op het gebied van decommissioning is het beter om samen te werken en kennis te delen dan elkaar te beconcurreren”, benadrukt Abco Liek.

Spirit Energy
Voor heavy lift contractor Heerema heeft Sagro, in opdracht van Spirit Energy, vorig jaar ook een relatief nieuw platform uit het Nederlandse deel van de Noordzee ontmanteld. Het was namelijk nog maar in 2010 gebouwd. Van het jacket van 3.000 ton en de topside van 4.500 ton is zoveel mogelijk hergebruikt. ,,Ook in het kader van Tyra, waarvoor we op verzoek van Total een rapport moesten maken, kwamen we uit op 98 procent hergebruik en slechts 2 procent afvalstoffen. Dat is ontzettend hoog qua recycling.”

Van A tot Z ontzorgd
Sagro, met hoofdkantoor in ’s-Heerenhoek, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een sterk cluster van bedrijven in aannemerij, decommissioning, transport, milieuadvies en recycling. De kracht van de groep is dat de opdrachtgevers van A tot Z ontzorgd worden. Sagro verzorgt tevens zelf opleidingen voor haar medewerkers. Onlangs is er nog iemand opgeleid tot stralingsdeskundige in verband met mogelijke radioactiviteit op platformen.

Breder
Sagro heeft een eigen verzwaarde kade én veel verstand van decommissioning. Dat maakt het bedrijf ook een sterke partner voor het toekomstig ontmantelen van windturbines. Hetzelfde geldt voor het saneren van visserijschepen. ,,We kijken ook naar dit soort ontwikkelingen en proberen het dus wat breder te trekken. Eerder dit jaar hebben we nog twee pontons van Van der Straaten gesloopt”, besluit de projectmanager.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".