• Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item

Innovarec verwerkt afval op innovatieve wijze. Op diverse locaties in Zeeland verwerken wij afval in ons eigen beheer met het doel het te kunnen hergebruiken. Wij verwerken onder meer bouw- en sloopafval, hout, metaal, schone en vervuilde grond, puin, papier, folie, groenafval, asfalt, dakafval en slib. Na verwerking van de producten leveren wij zand, menggranulaat en compost. Onze diensten verlenen wij aan bedrijven en particulieren.

Bedrijven hebben diverse afvalstromen. Effectief en efficiënt afvalbeheer staat of valt bij analyse, planning en logistiek. Alle afvalstromen dienen in onderlinge samenhang te worden gemanaged. Bovendien mag afvalbeheer de primaire bedrijfsprocessen op geen enkele wijze hinderen.

Innovarec heeft jarenlange ervaring en kennis over talloze soorten afvalstromen. Door deze kennis en onze innovatieve ideeën kunnen wij afvalstromen efficiënt recyclen naar herbruikbare grondstoffen. Alle afvalstromen worden bij iedere inname en bij elke stortlocatie gecontroleerd volgens onze certificering, zodat wij onze klanten tijdig kunnen informeren en onze afnemers een hoge kwaliteit kunnen garanderen. Wij streven met onze sortering naar een zo hoog mogelijk percentage herbruikbaar materiaal dat we zelf verwerken of laten verwerken door derden. Hierdoor werken wij mee aan een duurzamer milieu zoals o.a. een aanzienlijke reductie in de uitstoot van CO2.

Bouw- en sloopafval
Een kwart van het afval in Nederland wordt geproduceerd door de bouwsector. Innovarec sorteert het uit om er nieuwe grondstoffen van te maken voor verschillende eindverwerkers of voor andere hoogwaardige toepassingen. Zo verwerken wij bijvoorbeeld puin tot funderingsmateriaal voor in de wegenbouw.

Houtafval
Innovarec zamelt diverse soorten hout in die worden verwerkt tot grondstoffen voor de hout- en spaanplaatindustrie. Hierdoor krijgt oud hout een tweede leven waardoor het kappen van bomen wordt gereduceerd. Hout wordt verkleind en vervolgens gebruikt als biomassa voor het opwekken van energie.

Papier/karton
Innovarec zamelt papier en karton in. Jaarlijks gebruiken we in Nederland zo'n 225 kilo papier per persoon. Ongeveer 75% van het papier wordt ingezameld en gerecycled. Hierdoor is, naast hout, ook oud papier een belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton.

Bedrijfsafval
Ieder bedrijf, kantoren, winkels en industrie produceren afval. Innovarec zamelt dit niet alleen in bij kantoren en winkels, maar ook bij de industrie. De hoeveelheid, de samenstelling of de aard van het afval maakt voor Innovarec niet uit. Dergelijk afval is doorgaans geschikt voor de opwekking van energie.

Gevaarlijk afval
Gevaarlijk afval bevat chemische stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Het afval bestaat bijvoorbeeld uit lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen. Bij verbranding veroorzaken deze stoffen luchtvervuiling en bij storting vervuilen ze het grondwater. Innovarec zorgt voor een goede gescheiden inzameling en een milieuvriendelijke verwerking.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".