• Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item

Onze reinigingsinstallatie is gelegen op het terrein Axelse Vlakte te Westdorpe. Naast de mechanische verwerking van zandrijke fracties en landfarming vindt ook de verwerking van kunststoffen, staal, hout, verpakkingsmaterialen en bouw- en sloopafval plaats. Dankzij de verwerking van deze grote diversiteit aan afvalstromen op één locatie en de jarenlange ervaring op milieutechnisch gebied kan vrijwel altijd een passende oplossing gevonden worden om een afvalstroom te verwerken tot een herbruikbare grondstof.

Mogelijkheden
De zandscheidingsinstallatie heeft een nominale input capaciteit van 20 ton/uur en is gericht op de scheiding van zanddeeltjes uit diverse (vervuilde) influenten die zowel per as als per schip kunnen worden aangevoerd. Het doel van het proces is om herbruikbare categorie 1 zand (grond) te verkrijgen waarbij door middel van ontwatering, de reststromen zoveel mogelijk worden verkleind.

Door onze ruime vergunning is het mogelijk om zowel vervuilde baggerspecie als sorteerzand uit bouw- en sloopafval, zeefzand, riolen, kolken, gemalen, slib, zand van rioolzuiveringsinstallaties en ballast te kunnen accepteren. Sagro Milieu Advies biedt de mogelijkheid om een erkende monstername te verzorgen en aan de hand van een analyse een onafhankelijk advies uit te brengen omtrent de status van de gekeurde partij.

Procesbeschrijving
De te reinigen producten worden, afhankelijk van samenstelling c.q. partijgrootte, gescheiden opgeslagen. In de voorscheidingsinstallatie wordt het product na een intensieve wassing onder hoge druk gefractioneerd. In diverse stappen wordt het product, op basis van een verschil in soortelijk gewicht, gescheiden in een zand en slibfractie.

De schone zandfractie wordt via een ontwateringsunit afgevoerd naar een afgescheiden tussenopslag om na certificering weer als categorie 1 bouwstof te kunnen worden hergebruikt.

De slibfractie wordt na toevoeging van een vlokmiddel naar de bezinker gepompt om vervolgens in de zeefbandpers tot een steekvast eindproduct te worden verwerkt en te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Voor de verwerking van het zeefzand wordt de zandfractie gescheiden van hoogcalorische fractie zoals hout, plastic, tempex etc. Deze hoogcalorische fractie kan eventueel worden afgezet als secundaire brandstof.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".